Några exempel på saker som jag kan erbjuda är t.ex fräsning av förbränningsrum.
Jag har i dagsläget program till följande märken:
Brad Anderson Stage 5
Brad Anderson Stage 6
Dart 360cc 


I företaget finns möjligheten att kunna mäta upp en tredimensionell yta, kopiera ytan och sedan fräsa denna.
Detta gör att alla förbränningsrummen blir identiskt lika, kan vara bra om man vill sänka kompressionen, eller efter att ha svetsat upp rummet vid ett eventuellt motorskott och vill återställa detta.
Istället för att kämpa med det traditionella slipstiftet är detta en perfekt lösning.
 
Håller även på med lite prototyp tillverkningar av diverse racingdelar.
 

Här är ett spjällhus till en EFI motor som har utvecklats under lång tid.


Jag har även en fixtur för bearbetning av kolvar i första hand till Chevrolet men kommer efter förfrågan även att ta fram uppspänningstappar till andra märken.
                Specialtillverkat kompressor drev till en Procharger.


Graveringen av texten är framställd med hjälp av sänkgnistning.
Man tillverkar en elektrod i grafit som man graverar in texten spegelvänt i, sedan monteras drevet upp i en sänkgnistnings maskin som tar bort materialet runt texten.